Vigsel i annat land

Vigsel kan förrättas vid ett begränsat antal svenska utlandsmyndigheter. För vigseln utgår en avgift, såvida inte ena parten bor varaktigt i det land där ambassaden finns. Ett vanligt krav är att åtminstone en av de blivande makarna är svensk medborgare.

Läs mer på regeringskansliet för ytterligare information och en förteckning över de ambassader som erbjuder vigsel.

vigsel utomlands

För vigsel vid svenska kyrkan i utlandet se Svenska Kyrkan i utlandet SKUT:s hemsida.

Bröllop utomlands

Man kan också gifta sig utomlands enligt utländsk lag. Vigsel sker då inför en utländsk vigselmyndighet.

Vigsel i annat land