Hindersprövning

Innan man gifter sig måste skattekontoret göra en hindersprövning. Syftet är att kontrollera att det inte finns några hinder för brudparet att gifta sig. Det finns tre äktenskapshinder:

  • den som är under 18 år får inte gifta sig utan tillstånd
  • de som är nära släkt får inte gifta sig med varandra
  • den som redan är gift eller partner i ett registrerat partnerskap får inte ingå äktenskap

Hindersprövning begärs gemensamt av paret som skriftligen försäkrar att det inte finns något äktenskapshinder. Försäkran lämnas på en särskild blankett till det lokala skattekontoret. Tillsammans med blanketten ska blanketten ”Anmälan om makars efternamn” lämnas.

Om det inte finns något hinder mot äktenskapet kommer skattekontoret att utfärda ett intyg om hindersprövning och intyg om vigsel. Intyget är giltigt i fyra månader och ska lämnas till vigselförrättaren vid vigseln och är underlag för vigselbevis och protokoll. Vigselförrättaren underrättar sedan skatteverket om vigseln.

» Blankett för hindersprövning (#7680)
» Blankett för anmälan om makars efternamn(#7631)

Källa: Skatteverket

corsage