Bordsplacering

Brudparets en naturliga placering är vid mitten av bordet.

Till höger om bruden sitter brudens far med brudgummens mor till bordsdam.

Till vänster om brudgummen sitter brudens mor med brudgummens far som bordskavaljer.

I de fall där det är styvföräldrar inblandade är det bäst att tala med dem angående placeringen innan den görs. Dock är det de biologiska föräldrarna som skall placeras närmast brudparet.

Ju närmare brudparet man blir placerad ju finare är det. Man brukar tänka på ålder och nära släkt. Bästa vännen och Prästen sitter nära brudparet.

Tärnor, bestman och marsalkar har varandra till bordet. För övrigt gäller ”blanda båda sidors släkt och vänner samt sätt dem intill varandra som kan få det trevligaste utbytet”.

Exempel på bordsplacering

Brudparets skål

Den första skålen utbringas alltid för brudparet på ett bröllop.

Denna skål sker när alla gäster samlats och brudparet är på plats. Lämpligt som dryck är champagne alt. mousserande vitt vin.

Brukligt är att det skålas igen för brudparet när alla intagit sina platser vid bordet. Samtliga utom brudparet reser sig vid denna skål.