Brudnäbbar

De yngre barn som deltar vid vigselakten kallas brudnäbbar eller bara näbbar. Dessa kan vara brudparets egna barn, syskonbarn, andra släktingar eller goda vänners barn.

Brudnäbbarna träder in antingen före eller efter brudparet och deras uppgifter kan vara att gå framför brudparet och strö ut blomblad, bära ringarna eller gå bakom brudparet och bära upp brudens slöja eller släp.

Näbbarna brukar ha en bukett som är en minivariant av brudbuketten.