Servettbrytning tjuren

Tjuren

Svårighetsgrad: lätt

Servettbrytning tjuren

1. Vik servetten diagonalt på mitten.

Servettbrytning tjuren

2. Rulla upp nedersidan av servetten undefär en fjärdedel upp mot det övre hörnet.

Servettbrytning tjuren

3. Vik den vänstra delen mot ”klockan två”.

Servettbrytning tjuren

4. Vik den vänstra delen mot ”klockan tio”.

Servettbrytning tjuren

5. Vänd på servetten och lägg den plant på bordet.

Nu har du fått en servett som ser ut som en tjur!