Servettbrytning rosen

Rosen

Svårighetsgrad: svår

Servettbrytning rosen

1. Vik in hörnen mot mitten längs med de prickade linjerna.

Servettbrytning rosen

2. Vik in de nya hörnen mot mitten längs med de prickade linjerna.

3. Vänd upp-och-ner på servetten (ej på bild).

Servettbrytning rosen

4.Vik in hörnen mot mitten längs med de prickade linjerna.

Servettbrytning rosen

5. Håll fast de invikta hörnen så att de inte viker ut sig igen.

Servettbrytning rosen

6. Dra ut se små invikta delarna som finns på undersidan av servetten.

Servettbrytning rosen

7. Dra ut de små ”lösa” delarna som finns på undersidan av servetten.

Servettbrytning rosen

8. Placera en skål eller annat föremål på servetten.

Volia!