Servettbrytning orientfjader

Orientfjader

Svårighetsgrad: medel

Denna servettbrytning kan vara svår att få till om man har en hård servett eftersom den lätt kan vika ut sig. Får man den att stå kvar är dock dock mycket elegant!

Servettbrytning orientfjader

1. Vik in vänster och höger långsida mot mitten enligt bilden.

Servettbrytning orientfjader

2. Vik ihop servetten på mitten.

Servettbrytning orientfjader

3. Vik hop servetten till en fjäder enligt bilden.

Servettbrytning orientfjader

4. Håll fast i ena även och låt servetten veckla ut sig till en fjäder.

Servettbrytning orientfjader

5. Dra isär de dubbla lagren (se även nedan).

Servettbrytning orientfjader

6. Ställ fjädern på bordet. Har du gjort rätt ska det se ut som på bilden!