Servettbrytning tuppen

Tuppkammen

Svårighetsgrad: medel

Till denna vikning bör man använda en servett som inte är för tjock, eftersom servetten annars vill vika ut sig igen. Alternativt kan man hålla ihop den med en vacker liten klämma (se steg 6).

Servettbrytning tuppen

1. Vik servetten på mitten.

Servettbrytning tuppen

2. Vik en gång till.

Servettbrytning tuppen

3. Och en gång till, fast nu på diagonalen.

Servettbrytning tuppen

4. Vik hörnen ”A” mot ”B” längs de streckade linjerna.

Servettbrytning tuppen

5. Vik upp hörnen ”A” på undersidan av servetten.

Servettbrytning tuppen

6. Vik sedan ihop servetten längs med mitten och ställ den upp. Dra sedan upp de fyra ”flärparna” så att skapelsen liknar en tuppkam!

Om servetten inte vill hålla ihop, kan man sätta dit en liten klämma (i högra hörnet på bilden).